fc-龙8国际官网

capless按键式自来水笔(磨砂)

“capless”是株式会社百乐自行研发生产的按制式钢笔。

自1963年发售半个多世纪以来,一直畅销至今。


产品说明:

* 按制设计,便于单手操作,只要按制一下就可迅速开始书写。

* 配备高气密性的结构,墨水不会轻易漏出或干燥。

* 笔尖18k金,柔软有弹性,适合日常书写。

* 笔杆黑铬材质的工艺,凸显高级质感从商务到休闲任意切换。


笔咀:ef咀(极细)、f咀(细)、m咀(中)

笔杆颜色:bm(磨砂黑)

可配墨胆:ic-50:黑、红、蓝、黑蓝

                 ic-100:黑、蓝、黑蓝

                 irf-5s:黑、红、蓝、黑蓝、棕、绿、粉、紫

                 irf-12s:黑、黑蓝

可配上墨器:con-40-chn

可配墨水:ink-15/30/50/70/350


menu
网站地图