fgrc-龙8国际官网

fgrc-1mr
grace格兰斯钢笔

百乐 grance,自 1994 年发售以来就吸引了众多钢笔爱好者的关注,

在百乐高端钢笔中占据一席之地。

2018 年 3 月, grance系列新款以四个具有现代时尚感的颜色亮相。


产品说明:

* 传统的黄铜笔杆采用珍珠珠光烤漆,温润有质感。

* 特殊合金的笔尖上精心勾勒的花纹,低调的奢华。

* 笔尖特殊合金,书写有弹性。


笔咀:f咀(细)

笔杆颜色:暗夜黑、樱花粉、铃兰白、天空蓝

可配墨胆:ic-50:黑、红、蓝、黑蓝

                 ic-100:黑、蓝、黑蓝

                 irf-5s:黑、红、蓝、黑蓝、棕、绿、粉、紫

                 irf-12s:黑、黑蓝

可配上墨器:con-40-chn

可配墨水:ink-15/30/50/70/350


menu
网站地图