bln-龙8国际官网

bln-g3-38,bl-g3-5/7/10
g-3啫喱笔 0.38/0.5/0.7/1.0

产品说明:

* 碳钨合金不锈钢珠笔尖,书写顺滑流畅。

* 透明笔杆,可随时看到墨水用量,办公优选。

* 升级笔握,手感舒适。


笔尖直径:0.38mm、0.5mm、0.7mm、1.0mm

可换芯:bls-g3-38:黑、红、蓝

              bls-g1-5:黑、红、蓝

墨水颜色:bln-g3-38:黑、红、蓝

                 bl-g3-5:黑、红、蓝

                 bl-g3-7:黑

                 bl-g3-10:黑、蓝


menu
网站地图