lfbk-龙8国际官网

lfbk-23ef/f
摩磨擦®-按制啫喱笔 0.5/0.7

产品说明:

* 采用百乐专用温控墨水,温度约高于60℃,墨水颜色变淡;

   温度约低于-18℃,已被擦除的笔迹将重现。

* 好写,好擦,好干净!

* 碳钨合金不锈钢珠笔尖,书写顺滑耐磨损。

* 侧滑按键,按制省力,书写自如。


笔尖直径:0.5mm,0.7mm

可换芯:bls-fr5:黑、红、蓝、黑蓝

              bls-fr7:黑、红、蓝

墨水颜色:lfbk-23ef:黑、红、蓝、黑蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、粉、紫

                 lfbk-23f:黑、红、蓝menu
网站地图